vergoeding beugel ehbo vragen

De beste behandeling

Woerden telt maar één praktijk waar orthodontisten werken. Orthodontiepraktijk Woerden. Orthodontisten zijn geen gewone tandartsen, maar tandartsen die zich na hun studie tandheelkunde nog eens vier jaar lang gespecialiseerd hebben aan de universiteit. De tandartsopleiding en de orthodontische specialisatie duren daardoor samen minstens 10 jaar. Echte specialisten dus!

 

Het BIG register is daar duidelijk over. Hierin registreert de overheid alle specialisten en hun kwalificaties. In orthodontiepraktijk Woerden werken uitsluitend BIG geregistreerde orthodontisten (dento-maxillare orthopadie). klik hier voor opzoeken van BIG geregisterde specialisten of klik hier voor BIG specialisatie van H. L. Koster van Groos.

 

H.L. Koster van Groos  volgde een jarenlange, gespecialiseerde opleiding aan de universiteit. Dat waarborgt dat u en uw kind verzekerd zijn van een efficiënte behandeling op het hoogste niveau. Onze beroepsvereniging de VvO stelt strenge eisen aan bijscholing. Ook toetst de vereniging regelmatig op kwaliteit. Mede daardoor voldoet de praktijk aan de hoogste normen. U bent dus in de vertrouwde handen van een specialist. Behandelingen gebeuren deskundig, snel en efficiënt. Juist daarom kunnen de kosten beperkt blijven.

 

Orthodontiepraktijk Woerden is ISO9001 gecertificeerd. Dit garandeert dat onze praktijk en onze manier van werken structureel voldoen aan strenge eisen die opgesteld zijn ten aanzien de van kwaliteit en regelgeving en nu geldende sterilisatie eisen. Ook ons personeelsbeleid en onze interne opleiding  voldoen aan alle richtlijnen. ISO certificering betekent ook regelmatige controle van commissieleden ingeschreven in het dento-maxillaire orthopaedie specialistenregister de zogenoemde visitatiecommissie. De praktijk wordt dan doorgelicht, bekeken en beoordeeld op onze behandelwijze, gebruikte technieken, behandelresultaten en behandelsnelheid. Ook een patiënttevredenheidsonderzoek hoort hierbij. Orthodontiepraktijk Woerden is erkend leerbedrijf Calibris. Dat staat garant voor optimale leermogelijkheden en deskundige begeleiding voor het werken in een orthodontiepraktijk. Werken bij ons.