vergoeding beugel ehbo vragen

Volwassenen

Een beugel zet scheve tanden en kiezen recht. Kaken en lippen komen beter boven elkaar. Uw gezicht krijgt harmonie en krachtige uitstraling. Dat biedt zelfvertrouwen. U kunt beter kauwen en praten. Ook gaat het verdere slijtage van uw gebit tegen.

 

In veel gevallen volstaat het rechtzetten van tanden en kiezen door middel van een beugel. Bij volwassenen kan de behandeling op elke leeftijd starten. Een van de grote verschillen tussen behandelingen van volwassenen t.o.v. kinderen is dat volwassenen niet meer groeien en dat hierdoor bij volwassenen geen kaakcorrecties mogelijk zijn d.m.v. groei.

  

In vele gevallen is er ook zonder groei bij volwassenen een goed resultaat te bereiken.

 

Soms is meer nodig dan een beugel. De kaken staan niet goed boven elkaar, er is gebits slijtage, tanden en kiezen zijn uitgezakt of uitgewaaierd. Tanden en kiezen kunnen ontbreken. Mogelijk is er minder kaakbot. Samenwerking tussen diverse tandheelkundigen is dan gewenst. Uw orthodontist Koster van Groos heeft veel ervaring met deze multi-disciplinaire aanpak. Hij maakt voor u een samenhangend totaalplan voor uw gebit en staat u met raad en daad terzijde tijdens het behandelproces. Wij werken samen met de afdeling kaakchirurgie van het Hofpoort ziekenhuis en de afdeling Bijzondere Tandheelkunde UMC Utrecht, en ook uw eigen tandarts.

In een eerste consult kunnen wij u goed voorlichten.